Home Welcome

 • Aenean eu leo quam. Pellentesque ornare sem lacinia quam venenatis vestibulum.

Design

ออกแบบบ้านด้วยแนวคิด Tropical Design

Wind

บ้านที่ได้ประโยชน์จากลมธรรมชาติอย่างแท้จริง

Light

ควบคุมแสงให้เข้าถึงบ้านอย่างเหมาะสม

Energy

ประหยัดพลังงาน เพราะเหมาะกับภูมิอากาศของไทย

Life Style

บ้านที่สร้างเพื่อการใช้ชีวิตของคุณและครอบครัว

Quality

ทีมงานมืออาชีพ และประสบการณ์ยาวนาน

About Company Biography

SAJ Home บริษัทรับออกแบบ ก่อสร้าง ตกแต่งบ้าน โดดเด่นด้วยผลงานคุณภาพ ที่มีรากฐานในธุรกิจก่อสร้างมานานกว่า 40 ปี

SAJ Home ดำเนินการโดยกลุ่มสถาปนิก วิศกร และมัณฑนากร ที่ผ่านประสบการณ์โดยตรงทางด้านการออกแบบ การก่อสร้าง การตกแต่งภายในบ้านอยู่อาศัยมาเป็นเวลานานกว่า 25 ปี

SAJ Home ออกแบบและสร้างบ้านด้วยแนวคิดที่สำคัญคือ

 • เน้นความสะดวกสบายของผู้อยู่อาศัย ตอบสนองวิถีชิวิตของคนหลายวัยที่อาศัยอยู่ภายในบ้าน
 • ออกแบบบ้านให้เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศของไทยที่อยู่ในเขตร้อนชื้น (Tropical Design)
 • การก่อสร้างที่ได้มาตรฐานและได้รับการควบคุมอย่างมีคุณภาพ
 • งบประมาณที่ต้องใช้ในการดูแล รักษาบ้านในระยะสั้นและระยะยาวตามความพึงพอใจของเจ้าของบ้าน

SAJ Home ทำงานใกล้ชิดกับเจ้าของบ้าน นำเสนอข้อมูลสำคัญเพื่อให้เจ้าของบ้านตัดสินใจได้ดีในการออกแบบ จัดทำรายงานและประชุมร่วมกับเจ้าของบ้านอย่างสม่ำเสมอ การพบปะและแผนงานที่ชัดเจนถือเป็นหัวใจในการบริหารงานของเรา

SAJ Home ทำงานด้วยความรู้ ผู้บริหารขององค์กรผ่านการศึกษาโดยตรงด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมในเขตร้อนชื้น (Tropical Architect) และมีประสบการณ์จริงในภาคสนามรองรับ นอกจากนี้ยังมีทีมที่ปรึกษาในด้านการประหยัดพลังงาน จากทีมนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ

ด้วยทีมงานก่อสร้างที่เข้มแข็ง พิถึพิถัน มีระบบควบคุมการทำงานที่ใกล้ชิด ผสานกับความรู้ และประสบการณ์ในภาคสนามที่ยาวนาน SAJ Home จึงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าที่ใช้บริการของเราแล้วเสมอมา

Services What We Do

Design

รับออกแบบบ้านโดยสถาปนิกที่เชี่ยวชาญงาน เพื่อให้เจ้าของบ้านได้บ้านที่ตรงความต้องการมากที่สุด ทั้งในด้านความสวยงาม ประโยชน์ใช้สอย ความคุ้มค่าในการใช้งาน และการดูแลรักษา

 • บ้านที่เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศของไทย (Tropical Design)
 • บ้านที่เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของเจ้าของบ้านและสมาชิกในบ้าน
 • บ้านประหยัดพลังงาน

Construction

วิศวกร และทีมงานก่อสร้างของเรา พร้อมร่วมงานกับสถาปนิกอย่างใกล้ชิด เพื่อให้งานก่อสร้างเป็นไปตามแผนงาน ในระหว่างก่อสร้าง มีตารางเวลาประชุมกับเจ้าของบ้านอย่างชัดเจนทั้งในช่วงงานโครงสร้าง และในช่วงงานสถาปัตย์ซึ่งประชุมกับเจ้าของบ้านทุกสัปดาห์

 • ใช้วัสดุที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน มีความเที่ยงตรงต่อลูกค้า
 • การแก้ไขปัญหาระหว่างก่อสร้างที่ทันท่วงที ประหยัดเวลา และงบประมาณ

 

Interior

ออกแบบและให้คำปรึกษาการตกแต่งภายใน ด้วยสถาปนิกและมัณฑนากรมืออาชีพ เราผสานความสวยงามเข้ากับแนวคิด Tropical Design เพื่อให้ได้อาคารที่มีทั้งความสวยงาม ความสะดวกสบาย ความคุ้มค่าในการใช้งาน และการไหลเวียนของอากาศที่ดี

 • เน้นความสวยงามและความสะดวกสบายในการใช้งานประจำวัน
 • ออกแบบพื้นที่ใช้สอยและการจัดวางเฟอร์นิเจอร์ที่ดี ตามแนวคิด Tropical Design

Maintenance

SAJ Home ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพในการดูแลรักษาบ้านที่สร้างขึ้น ด้วยระบบการเก็บข้อมูลบ้านในระหว่างก่อสร้างอย่างถี่ถ้วน (Project as Built) ทำให้ทีมงานของเราวิเคราะห์ปัญหาบ้านได้อย่างรวดเร็วและตรงจุด เจ้าของบ้านจึงสบายใจในการดูแลรักษาบ้านได้ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

 • ดูแลแก้ไขปัญหาบ้านอย่างตรงจุด ประหยัดเวลา และงบประมาณ
 • บริการออกแบบ ต่อเติม ปรับปรุงบ้านที่มีอยู่ด้วยแนวคิด Tropical Design

Portfolio Our Works

News Latest Posts

หลักการของ Tropical Design

ประเทศไทย ตั้งอยู่ในเขตภูมิอากาศแบบร้อนชื้น ( Tropical Climate Zone ) มีฝนตกชุกจากอิทธิพลของลมมรสุม ทิศทางแสงแดดที่กระทำต่ออาคาร คือ ทิศตะวันออก ไปทิศตะวันตก โดยแสงแดดจะทำมุมเอียงกับอาคารอ้อมไปทางทิศใต้ การออกแบบบ้านแบบ Tropical Design ของ SAJ Home มีหลักการดังนี้

1. บ้านที่สร้างจะต้องมีการป้องกันลมฝนที่ดี ตั้งแต่การออกแบบกันสาดที่มีประสิทธิภาพ หน้าต่าง การกำหนดมุมรับลม ผังการใช้ประโยชน์พื้นที่ที่สอดคล้องกัน ผู้อยู่อาศัยอยู่ในบ้านได้อย่างรื่นรมย์ ไม่อุดอู้ในยามฝนตก แม้แต่พื้นที่ใช้สอยประจำวัน เช่นการตากผ้าในฤดูฝน ก็ได้รับการคำนึงถึงเช่นกัน

2.ทิศทางแสงแดดที่กระทำต่ออาคาร ในประเทศไทยคือ ทิศตะวันออก ไปทิศตะวันตก โดยแสงแดดจะทำมุมเอียงกับอาคารอ้อมไปทางทิศใต้ รูปทรงของอาคารที่ดี คือ มีด้านสั้นของอาคารหันเข้าหาทางด้านทิศตะวันออกและตะวันตก เพื่อลดพื้นที่ผิวรับแดดของอาคาร

3. การป้องกันความร้อนให้กับอาคารที่ดี คือ การสร้างร่มเงาให้กับผิวอาคาร หากเป็นแผงบังแดด นิยมทำในทางด้านทิศตะวันออก ทิศตะวันตก และทิศใต้ หรืออาจใช้การจัดภูมิทัศน์ (Landscape) เข้าช่วย

4. การกำหนดทิศทางรับลมของอาคารที่ได้ผล คือ ทางด้านทิศใต้ และ ตะวันตกเฉียงใต้

5. หากต้องการให้อาคารได้รับแสงธรรมชาติ นิยมเปิดช่องแสงทางด้านทิศเหนือ เพราะเป็นทิศที่ได้แสงที่ดี ไม่ร้อน

6. การให้แสงธรรมชาติ ที่เหมาะสมแก่อาคารในประเทศไทย คือ การให้แสงแบบ Indirect Lighting คือ การให้แสงทางอ้อม เช่น ใช้การสะท้อนของแสงเข้าสู่อาคารแทนการเปิดช่องแสงเพื่อรับแสงที่พุ่งเข้ามา ตรงๆ เพื่อลดปริมาณความร้อนและความจ้าของแสง หรือการให้แสงแบบ Diffuse Lighting คือ ให้แสงแบบกระจาย หรือ พรางแสง เช่นการสร้างระแนงไม้บังแดด เป็นต้น

7. ภาวะสบายของผู้อยู่อาศัย ( Comfort Zone หรือ Comfort Requirement ) ซึงหมายถึง สภาวะที่มนุษย์มีความรู้สึกสบาย ไม่ร้อนเกินไป ไม่หนาวเกินไป มีตัวแปรที่ใช้พิจารณาโดยพื้นฐานอยู่ 4 อย่าง คือ อุณหภูมิอากาศ , ความชื้น , กระแสลม และ การแผ่รังสีความร้อน ปัจจัยเหล่านี้เป็นตัวแปรในการออกแบบให้บ้านอยู่สบายเหนือกว่าการออกแบบทั่วไป

SAJ Home นำแนวคิดข้างต้นไปปรับใช้อย่างเหมาะสมกับสภาพที่ตั้งของอาคาร เพื่อให้ได้บ้านที่ดีและตรงความต้องการใช้สอยของผู้อยู่อาศัยมากที่สุดเท่าที่จะทำได้

บ้านสุขสบาย

เราสร้างบ้านเพื่อให้ผู้อยู่อาศัย “รู้สึกสบาย” ในอาคารที่สร้างขึ้น

ความรู้สึกสบาย หรือเรียกอีกอย่างว่า ภาวะสบาย ( Comfort Zone หรือ Comfort Requirement ) หมายถึง สภาวะที่ผู้อยู่อาศัยมีความรู้สึกสบาย ไม่ร้อนเกินไป ไม่หนาวเกินไป อากาศไม่แห้ง หรือชื้นเกินไป ซึ่งมีปัจจัยพื้นฐานอยู่ 4 อย่าง คือ อุณหภูมิ ความชื้น กระแสลม และ การแผ่รังสีความร้อน

บ้านทีออกแบบและสร้างโดย SAJ Home คำนึงถึงปัจจัยทั้ง 4 ข้างต้น

การออกแบบบ้านด้วย Tropical Design จะคำนึงถึงทิศทางที่ลมพัดผ่าน แสงแดด ฝน องค์ประกอบของบ้านในส่วนต่าง ๆ รวมทั้งการตกต่างภายใน เพื่อรับลมเย็นเข้าสู่ภายในและระบายลมร้อนออกไปภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้ลมที่จะผ่านเข้าบ้านมีคุณภาพทางด้าน ความชื้น อุณหภูมิ ที่พอเหมาะ

เราไม่เพียงสร้างอาคารที่ปกป้องผู้อยู่อาศํยจากลม แดด และฝนตามธรรมชาติ แต่ เราต้องการให้ผู้อยู่อาศัยรู้สึกสบายอยู่ภายใต้ลม แดด และฝนตามธรรมชาติ เท่าที่ปัจจัยแวดล้อมจะทำได้

คุณค่าของ Tropical Design

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur?

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut.

ศาสตร์และศิลป์ในการออกแบบ

การออกแบบ Tropical Design ที่ดี มิใช่เป็นเพียงการออกแบบตัวบ้านและพื้นที่ภายในของบ้าน เพื่อตอบสนองการใช้งานของลูกค้าตามลักษณะทิศทางแดดและทิศทางลมของพื้นที่นั้น ๆ เท่านั้น แต่เราสามารถจัดสภาพ ภูมิทัศน์( Landscape) เพื่อส่งเสริมและเอื้อประโยชน์ให้คุณสมบัติของสภาวะแวดล้อมที่มีอยู่ สามารถนำเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด กล่าวคือ

1.การจัดสระน้ำ หรือ บ่อน้ำที่มีปริมาตร ที่เหมาะสมในทิศใต้ หรือตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งเป็นทิศทางลมที่จะเข้าสู่ภายในอาคารทำให้คุรภาพของลมมีความชื้นเพิ่มขึ้น เนื่องจากลมในทิศทางนี้เป็นลมที่มาในฤดูร้อน

2.การเลือกต้นไม้ให้เหมาะสมกับทิศทางของลมที่จะเข้าสู่ภายในอาคาร กรณีทิศใต้และตะวันตกเฉียงใต้ต้นไม้ที่ปลูกควรจะมีลักษณะ แตกกิ่งก้านแบ่งเป็นชั้นๆทำให้ไม่ไม่บังลมที่จะพัดผ่านต้นไม้เข้าไปโดยสะดวก อีกทั้งจะต้องเป็นต้นที่มีใบละเอียดซึ่งต้องมีปากใบเป็นจำนวนมากเมื่อมีลมพัดผ่านปากใบเหล่านี้ จะเป็นการเพิ่มความชื้นให้แก่ลมที่ผ่านไปทำให้คุณภาพของลมดีขึ้นซึ่งเมื่อผู้ที่ได้สัมผัสลมลักษณะนี้จะรู้สึกถึงความเย็นสบาย

ส่วนกรณีทิศเหนือซึ่งจะมีลมพัดเข้าสู่บ้านในฤดูหนาว ต้นไม้ที่ปลูกควรมีลักษณะเป็นพุ่มทึบเนื่องจากไม่ต้องการให้ลมพัดเข้าสู่ตัวบ้านเพราะเป็นลมที่อาจทำให้มีผลต่อสุขภาพของผู้อยู่อาศัย

3.การจัดสวนและพื้นที่ลาดชันโดยรอบ

4.การทำผนังเพื่อส่งเสริมทิศทางลม เพื่อดักลมให้เข้าสู่ตัวบ้านได้มากขึ้น

5.การทำระแนงหรือกันสาด เพื่อลดปริมาณความเข้มของแสงที่ส่องกระทบเข้าสู่ตัวอาคารในทิศทางที่เหมาะสมได้

แบบบ้านหลายสไตล์ กับ Tropical Design

เมื่อพูดถึงการออกแบบบ้านสำหรับสภาพภูมิอากาศเขตร้อนของประเทศไทย (Tropical Home) บริษัทต่าง ๆ มักนำเสนอแบบบ้านมีรูปลักษณ์หรือสไตล์บ้านที่เป็นตะวันออก (Oriental Style) เช่น บ้านไทยร่วมสมัย บ้านสไตล์บาหลี เป็นต้น จนทำให้เจ้าของบ้านเกิดความเข้าใจผิดว่า Tropical Design หมายถึงรูปแบบบ้านในลักษณะหนึ่ง โดยเฉพาะต้องเป็นบ้านแบบตะวันออก

หนึ่งในความเข้าใจผิดเกี่ยวกับ Tropical Design ก็คือมักเข้าใจกันว่าบ้านแบบ Tropical Design ต้องมีรูปร่างหน้าตาที่เป็นแบบตะวันออก ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากบริษัทต่าง ๆ มักนำเสนอแบบบ้านมีรูปลักษณ์หรือสไตล์บ้านที่เป็นแบบตะวันออกให้แก่ผู้ที่ต้องการซื้อหรือต้องการสร้างบ้าน

แท้ที่จริงแล้วรูปลักษณ์หน้าตาหรือในที่นี้ขอเรียกว่าสไตล์กับสถาปัตยกรรมการออกแบบบ้านที่เป็น Tropical Design เป็นคนละสิ่งกัน ทีมงานของเราสามารถออกแบบบ้านหลากหลายสไตล์ โดยใช้แนวคิดของ Tropical Design ได้ เจ้าของบ้านไม่จำเป็นต้องยึดติดอยู่กับสไตล์แบบใดแบบหนึ่ง ที่ต้องการบ้านในสไตล์แบบโมเดิร์น ก็สามารถให้ทีมงานออกแบบโดยใช้แนวคิดแบบ Tropical Design ได้

นอกจากหลากหลายสไตล์บ้านที่ประยุกต์ใช้สถาปัตยกรรมในเขตร้อนชื้น หรือ Tropical Architecture ได้แล้ว บ้านในแบบ Tropical Design ยังสามารถสร้างได้ในสถานที่ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเขตเมืองหรือชนบท ไม่จำเป็นที่จะต้องสร้างในพื้นที่ห่างไกลจากเมือง

Contact Get in Touch

 • ที่อยู่: 74 ซอยรามอินทรา 5 ถ.รามอินทรา
  แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
 • โทรศัพท์: 0 2970 7017-8, 0 2970 5516
 • โทรสาร: 0 2970 7019
 • อีเมล์: sajgroup80@gmail.com